Första Hjälpen – Hjärtlungräddning (HLR)

Målet med kursen i Hjärt-lungräddning är att deltagarna ska:

Kunna kontrollera livstecken

 Kunna skapa en öppen luftväg

 Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge

 Kunna larma

 Kunna utföra hjärt-lungräddning

Denna kurs är på 1,5 timmar och genomförs oftast som en påbyggnad av förstahjälpen kursen. Kursen innehåller mycket praktiskt arbete.