Första Hjälpen

Målet med utbildningen i Första hjälpen är att deltagarna ska:

     Kunna kontrollera livstecken

 Kunna skapa en öppen luftväg

 Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge

 Kunna larma

 Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp

 Kunna förebygga cirkulationssvikt

 Kunna lägga ett tryckförband vid blödning

 Kunna utföra en huvud- till tå-undersökning

 Känna till hur man kan förebygga olycksfall i allmänhet och fallolyckor i synnerhet

 Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer

 Känna till hur man organiserar och handlar på en olycksplats

 Känna till hur man kan vara ett stöd vid psykiska reaktioner

Detta är våran grundutbildning och är en jättebra grund att jobba vidare på. Utbildningen tar 3 timmar och innehåller mycket praktiskt arbete.