Första hjälpen/Hjärt-lungräddning BARN

Målet med utbildningen i Första hjälpen/Hjärt-lungräddning BARN är att deltagarna ska:

Kunna kontrollera livstecken

 Kunna skapa en öppen luftväg

 Kunna placera ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge

 Kunna larma

 Kunna utföra hjärt-lungräddning på barn

 Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp

 Kunna förebygga cirkulationssvikt

 Kunna lägga ett tryckförband vid blödning

 Kunna utföra en huvud- till tå-undersökning

 Känna till hur man kan förebygga olycksfall i allmänhet och fallolyckor i synnerhet

 Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer

 Känna till hur man organiserar och handlar på en olycksplats

 Känna till hur man kan vara ett stöd vid psykiska reaktioner

Detta är en kurs då vi lär oss att ta hand om barn som har skadat sig. Kursen kan med fördel delas upp på två tillfällen. Kurstiden är 4,5-6 timmar, beroende på om man väljer tilläggskurser. Kursen innehåller mycket praktiskt arbete.