Första hjälpen vid skall-, nack- och ryggskador

Detta är en av våra påbyggnadskurser och här kommer vi att öva på första hjälpen vid skall-, nack- och ryggskador.

Deltagarna ska ha genomgått första hjälpen under de senaste två åren för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kursen är 1,5 timmar lång och innehåller mycket praktiskt arbete.