Första hjälpen vid skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning

Detta är en av våra påbyggnadskurser och här kommer vi att öva att ta hand om skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning.

Deltagarna ska ha genomgått första hjälpen under de senaste två åren för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kursen är 1,5 timmar lång och innehåller mycket praktiskt arbete.