Första hjälpen vid vätske- och energibrist, kyl-, sol- och värmeskador samt snöblindhet

Detta är en av våra påbyggnadskurser och här kommer vi att öva på första hjälpen vid vätske- och energibrist, kyl-, sol- och värmeskador samt snöblindhet.

Deltagarna ska ha genomgått första hjälpen under de senaste två åren för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kursen är 1,5 timmar lång och innehåller mycket praktiskt arbete.